Vidzemes lībiešu akmeņainā piekraste – bākas, akmeņi, klintis un kontrabanda

Cena 30.00 €
Vidzemes lībiešu akmeņainā piekraste – bākas, akmeņi, klintis un kontrabanda?v=1632580016

Maršruts veltīts šajā Baltijas jūras krastā dzīvojušajiem lībiešiem un viņu senajam novadam - Metsepolei, kas pletās gar Rīgas jūras līča Vidzemes piekrasti.

Lībiešu nosaukums pirmo reizi parādās Krievzemes 11-tā gs. vēstures avotos (либь ~ любь). Indriķa hronikā lietots latīniskais nosaukums livones, savukārt lībieši paši sevi dēvējuši par līb roust (Vidzemē) vai rāndalizt (Kurzemē). Ap 1820-to gadu Svētciema pagastā vēl kompakti dzīvoja ap 260 lībiešu…. Līdz mūsu dienām saglabājušies apdzīvotu vietu nosaukumi ar lībisku izcelsmi – Kuiviži, Ainaži, Puikule utt., bet citi ir latviskoti. 

Kāda tad ir šī “vidzemes lībiešu piekraste”... to piedāvājam īepazīt šinī braucienā.  

Vidzemes lībiešu akmeņainā piekraste - bākas, akmeņi, klintis un kontrabanda 

IZPĀRDOTS!

Ekskursijas programmā:

Plkst. 07:15 izbraukšana no Rīgas (no autobusu stāvvietas Turgeņeva ielā pretī Latvijas Zinātņu akadēmijai)

Lielais un Mazais Lauču akmeņi - akmeņus, kas iekļauti valsts dabas pieminekļu sarakstā - 1853. gada pavasarī ledus blīvēdamies izstūmis no jūras. Runā, ka Lauču akmenim piemīt īpašas spējas.

Liepupes pilskalns – teikas vēsta, ka tur mituši krasta un jūras pirāti, kas salaupīto mantu slēpuši pazemes ejā zem pilskalna... pēc dažu vēsturnieku domām tieši te iespējams ir atradies senās lībiešu zemes Metsepoles cents.

Zaķu akmens – atrasts pie Zaķupītes laika posmā no 1962 - 1965. gadam, kad šinī vietā rakta grants ceļu būvei. Akmeni ir gribējuši sadalīt un aizvilkt projām, bet tas nav izdevies. 

Ķurmraga bāka un “kontrabandistu krasts”- vietas izskats mainās pēc katras lielākas vētras. Te sākas Vidzemes akmeņainā jūrmala, krastā izveidojušās viļņu abrāzijas veidotas alas. Kuģiem šī ir bīstama vieta. Lai arī šajā līča pusē nav lielo kuģu ceļu un bākas tiem nav nepieciešamas, tad Ķurmjraga bijusī bāka bija ļoti svarīga kontrabandistiem, kas veda alkoholu no Igaunijas. Mūs sagaida skaists ~ 6 km pārgājiens gar jūras krastu pa ceļam aplūkojot Ežurgu sarkanās klintis un Zivtiņu atsegumus.  

Veczemju klintis - 200 m garas un 3-4 m augstas smilšakmens kraujas pie Veczemjiem. Irdenos slāņus vago plaisas un seklas alas. Baltijas jūras piekrastē šī ir vienīgā vieta, kur var vērot pirms 380-350 miljoniem gadu devona periodā veidojušos smilšakmens iežu atsegumus. Šajā vietā uzņemti skati latviešu mākslas filmām “Nakts bez putniem”un “Ilgais ceļš kāpās”, “Zītaru dzimta”, “Tauriņdeja”. 

Salacgrīva - pie Salacas ietekas jūrā izstaigāsim promenādi un apskatīsim bāku. Šodien bāka pilda pilsētas neoficiālā simbola pienākumus un ir kā vietējais Laimas pulkstenis – tā ir vieta, kur tikties. Bāka savulaik tika uzcelta, jo daudzo sēkļu dēļ piekraste starp Salacgrīvu un Ainažiem bija visā Rīgas jūras līča piekrastē bīstamākais apgabals kuģošanai. Salacgrīvas lībiešu pilskalns - salacas lībiešu pilskalns pirmo reizi ir pieminēts Indriķa 13-tā gs. hronikā sakarā ar sāmsaliešu sirojumu uz Burtnieku ezeru.   

Randu pļavu taka (2,8 km) - Latvijas lielākās piejūras pļavas ir unikāls dabas komplekss, kas atrodas jūras krastā starp Ainažiem un Kuivižiem. Randu pļavas periodiski appludina jūras ūdeņi, tādēļ šeit sastopamas gan saldūdenī, gan sālsūdenī mītošas augu un dzīvnieku sugas.

Ainažu pludmale un mols - tālākais piekrastes ziemeļu punkts ar randu pļavām, Ziemeļu molu, Krišjānim Valdemāram veltīto piemiņas akmeni “Baltā saule” un citām vietām, kas ir kā Ainažu vizītkarte - veco Ainažu bāku, Veides pili, Sv. Arsēnija pareizticīgo baznīcu, taču kaut kas ir jāatstāj arī citām reizēm..

Atgriešanās Rīgā ap plkst. 21:00

 

Svarīgi!  Pusdienošanu kafejnīcās neplānojam – ņemam līdzi maizītes un tēju/kafiju termosos!

Pieteikšanās ceļojumam

 • Pieteikšanos ceļojumam var veikt CEĻASOMA.LV mājas lapā online ceļojumu rezervācijas sistēmā: www.celasoma.lv , vai klātienē CEĻASOMA.LV birojā: Pilsoņu iela 5-4, Rīgā

 • jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un 15 EUR avansa iemaksas

 • atlikusī summa – 15 EUR jāiemaksā līdz brauciena datumam

 • ja iemaksas nav izdarītas laikā, firma patur tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš nebrīdinot

 

Atteikšanās no ceļojuma

 • atsakoties no ceļojuma līdz 10 (desmit) dienām pirms tā sākuma, jums tiek atgriezta visa iemaksātā summa

 • atsakoties no ceļojuma mazāk kā 10 dienas pirms tā sākuma, jūs zaudējat visu iemaksāto summu

 • visu iemaksāto summu iespējams pāradresēt citai personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā

 

Atlaides un piemaksas

 • ceļojuma cena bērniem līdz 14 gadu vecumam 25 EUR

 

Ceļojuma cenā ietilpst

 • transporta pakalpojumi (autobuss) ceļojuma laikā

 • grupas vadītāja – gida pakalpojumi

 

Papildus izdevumi

 • nav paredzēti