Pārgājiens gar Braslas krastiem - pārgājiens dabā

Cena 25.00 €
Pārgājiens gar Braslas krastiem - pārgājiens dabā?v=1576443001

Gleznainais labi izteiktās un dziļās Braslas senielejas posms ir viens no skaistākajiem dabas veidojumiem Latvijā. Lejpus Straupes Brasla plūst pa dziļu senieleju, un upes krastos te atsedzas grandiozas smilšakmens klintis ar alām un nišām. Ziemā uz dažiem atsegumiem veidojas iespaidīgi leduskritumi. Ainaviskākais Braslas posms atrodas lejpus zivjaudzētavas aizsprosta. Te vai ikkatrā upes līkumā paceļas majestātiskas klintis, upe plūst pa savdabīgu, ap 300 m platu un līdz 30 m dziļu "kanjonu". Aicinām iziet kājām šo ainavisko Braslas upes posmu, izbaudot gan dabas skaistumu, gan arī nodedzinot ikdienā uzkrātās “liekās kalorijas”. Mūs sagaida ~ 11,5 km garš pārgājiens. 

Ekskursijas programma:  8.00 izbraukšana no Rīgas (Turgeņeva iela pretī Latvijas Zinātņu akadēmijai)

 • Braslas zivju audzētava – kurā audzē foreles un taimiņu mazuļus.

 • Aņītes Garais iezis – smilšakmens atsegumi augšpus Braslas HES aizsprosta upes labajā krastā, 380 m garā posmā, sasniedz 7 m augstumu.

 • Varšavu iezis – smilšakmens atsegumi aptuveni 90 m garā posmā upes labajā krastā

 • Kraukļukalna iezis – smilšakmens atsegumi upes labajā krastā līdz 400 m garā posmā, līdz 7 m augsti. Te atrodas slavenā “Ledus ala”, kur ziemā veidojas 5 m augsta ledus siena.

 • Jāņavārtu iezis – sarkanīga smilšakmens siena Braslas labajā krastā ~ 150 m garā posmā ar vairākām 6-12 m garām “Trīs māsu” alām, kas ir sikspārņu ziemošanas vietas. Ziemā te veidojas līdz 7 m augsti leduskritumi.

 • Slūnu iezis – augstuma ziņā iespaidīgākā krauja (20 m) upes labajā krastā. Tās garums ~ 180 metri.

 • Melnais iezis – tas ir 110 m garš smilšakmens atsegums, kas savu nosaukumu ieguvis no melno ķērpju apauguma. Virs ieža pēc daudzu vēsturnieku domām ir atradies Melnā ieža pilskalns.

 • Baltais iezītis – neliels iezis upes kreisajā krastā pretī Melnajam iezim

 • Kraujas iezis – saukts arī par Virtaka iezi ir smilšakmens atsegumi upes krastā apmēram 230 m garumā. Iezis ir unikāls ar Gunta Eniņa 1986. gadā atklātajiem seniem ierakstiem – zīmēm (petroglifiem). Šīm zīmēm ir kultūrvēsturiska vērtība. Par šīm senajām rakstu zīmēm joprojām nav vienota vidokļa vai tie ir senās latvju rakstu zīmes, vai arī tabula ar zemju robežu apzīmējumiem.

 • Buļu iezis – iespaidīgu izmēru augsts atsegumu komplekss 110 m garumā ar trīs alām. Kādreiz bijusi vēl ceturtā Adamaiša ala, kas ir sabrukusi. 

 • pārgājienu beigsim pie Braslas ietekas Gaujā.

Atgriešanās Rīgā ap 17.00

 

! Svarīgi! Tā kā pārgājiens visu dienu norisinās dabā, pašiem ir jāparūpējas par laikapstākļiem un fiziskajām aktivitātēm piemērotu apģērbu un apaviem. 

Katrs pats sev sarūpēsim arī sviestmaizes un karstu tēju termosā, jo piknikosim atpūtas brīžos pārgājiena laikā. Autobuss mūs gaidīs maršruta galā. Kopējais maršruta garums ~ 11,5 km (pa šķēršļotu apvidu). 

Pieteikšanās ceļojumam

 • Pieteikšanos ceļojumam var veikt online rezervācijas sistēmā CEĻASOMA.LV mājas lapā, vai klātienē CEĻASOMA.LV birojā Elijas ielā 17-356 (3.stāvs, ir lifts), Rīgā.

 • jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un piestādītā rēķina apmaksas 24 EUR apmērā

 • ja iemaksas nav izdarītas laikā, firma patur tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma

 • atsakoties no ceļojuma desmit dienas pirms tā sākuma, jums tiek atgriezta visa iemaksātā summa

 • ja jūs atsakāties no ceļojuma mazāk kā desmit dienas pirms tā sākuma, jūs zaudējat visu iemaksāto summu

 • visu iemaksāto summu iespējams pāradresēt citai personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

Atlaides

 • ceļojuma cena bērniem līdz 14 gadu vecumam 20 EUR

Ceļojuma cenā ietilpst 

 • transporta pakalpojumi (autobuss) ceļojuma laikā
 • grupas vadītāja – gida pakalpojumi 

Papildizmaksas 

 • tādas nav paredzētas

 

Ceļojuma cena var tikt mainīta atkarībā no EUR kursa un degvielas cenu pieauguma. Ceļojuma cenas izmaiņas neattiecas uz jau rezervētajiem (apmaksātajiem) ceļojumiem.