Dunikas purva taka un Luknas skābaržu audze

Cena 36.00 €
Dunikas purva taka un Luknas skābaržu audze?v=1547627505

Šoreiz jūs aicinām uz tālāko Latvijas DR nostūri - Latvijas un Lietuvas pierobežu Rucavas novadā.  Šeit atrodas Latvijas garākā purva laipa un Latvijas lielākā savvaļas skābaržu audze. Vietējie ceļi, kas ved uz takas sākumu nav tajā labākajā stāvoklī, tāpēc ar lielo autobusu tur nokļūt nav iespējams. Līdz ar to brauciens ir paredzēts ar mazāku – 18 vietīgu autobusu. Iebrauksim arī Lietuvā, lai apskatītu tur esošo dziedniecisko avotu.   

Ekskursijas programma: 7.00 izbraukšana no Rīgas (autobusu stāvvieta pretī Latvijas Zinātņu akadēmijai Turgeņeva ielā) 

 • Dunikas purva taka – Dunikas tīrelī (Tīrspurvs) ir izveidota Latvijas garākā (5,3 km) un viena no iespaidīgākajām purva takām, kas šķērso purvu Z – D virzienā. Tā atrodas dabas liegumā “Dunika”. Dabas liegums ar 7000 gadus veco Tīrspurvu ir savdabīga apmeklējuma vieta. Purvs ir sūnu jeb augstais purvs, kas šādu nosaukumu ieguvis pateicoties kupolveida formai, kas veidojas purvam attīstoties. Kupolu veido sfagnu sūnas, kas purva centrālajā daļā aug daudz straujāk. Šobrīd kūdras slānis purva centrālajā daļā ir sasniedzis 7 m biezumu! Dunikas tīrelī aug dažādas aizsargājamo augu sugas, migrācijas laikā apmetas putni, mazuļus audzina vilki. Purvā redzamās mazās červeļainās priedītes patiesībā ir vairākus simtus gadus vecas. Tik mazas tās ir barības vielu trūkuma dēļ. 1936. gadā purvā atrasts IX gs, senlietu depozīts, kurā ietilpuši divi egles dēlīšu vairogi. Pēc vietējo iedzīvotāju nostāstiem purvā ir nogrimis tanks, tomēr nevienam to vēl nav izdevies atrast.      

 • Luknes skābaržu audze – tā pašlaik ir vienīgā Latvijā reti sastopamas koku sugas parastā skābarža tīraudze Latvijā, kas ir gandrīz pusotra gadsimta veca un aizņem 11 ha platību. Luknē skābaržu populācija sasniedz savas izplatības galējo ziemeļrietumu robežu. Noskaņa atrodoties skābaržu audzē ir pielīdzināma ar atrašanos Centrāleiropas platlapju mežos. 

 • Truikinu avots – atrodas Lietuvā netālu no Latvijas robežas. To veido trīs dažādu krāsu avoti, kas izplūst tā gultnē. Ar avota ūdeni cilvēki ir ārstējuši kaulu un acu slimības. Iekļauts Lietuvas aizsargājamo dabas pieminekļu sarakstā.

Nepieciešami ērti, purva laipām piemēroti apavi pārgājienam pa dabas lieguma takām! 

Ierašanās Rīgā ap 21.00

  Pieteikšanās ceļojumam

 •  pieteikšanos ceļojumam var veikt CEĻASOMA.LV mājas lapā on-line rezervācijas sistēmā, pa telefonu vai klātienē CEĻASOMA.LV birojā Elijas ielā 17-356, Rīgā 
 • jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un piestādītā avansa rēķina apmaksas 18 EUR apmērā

 • atlikusī brauciena summa jāiemaksā līdz izbraukšanas datumam;

 • ja iemaksas nav izdarītas laikā, firma patur tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš nebrīdinot 

  Atteikšanās no ceļojuma 

 • atsakoties no ceļojuma 10 (desmit) dienas pirms tā sākuma, jums tiek atgrizta visa iemaksātā summa

 • atsakoties no ceļojuma mazāk kā 10 (desmit) dienas pirms tā sākuma, jūs zaudējat visu iemaksāto summu

 • visu iemaksāto summu iespējams pāradresēt citai personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā, vai izmantot izvēloties citu mūsu ceļojumu 

  Atlaides un piemaksas 

 •  ceļojuma cena bērniem līdz 14 gadu vecumam 25 EUR 

  Ceļojuma cenā ietilpst 

 •  transporta pakalpojumi (autobuss atbilstošs grupas lielumam) ceļojuma laikā

 • grupas vadītāja – gida pakalpojumi 

  Papildizmaksas 

 • personīgie tēriņi brauciena laikā

  Ceļojuma cena var tikt mainīta uz augšu atkarībā no EUR kursa un degvielas cenu pieauguma. Ceļojuma cenas izmaiņas neattiecas uz jau rezervētajiem (apmaksātajiem) ceļojumiem.


Skatīt komentārus (0)
Pievienot komentāru
Nav pievienots neviens komentārs!